restaurering & byggnadsvård av boverk i skåne

Med stor kunskap och bred erfarenhet om traditionella material och metoder restaurerar jag äldre byggnader

Med mig bevarar och vårdar vi historia

Det finns gott om äldre boverk och byggnader med en unik design och byggstil från en äldre era, där byggmetoderna och materialen skiljer sig rejält från de som används idag för att bygga moderna byggnader och anläggningar. Varje hus och byggnad har sin egen historia att förmedla och jag hjälper er gärna med att bevara historian och vårda de äldre boverken för att se till att de är i det bästa skicket och kan därmed förmedla sin stil och historia.  Vare sig ni är privatperson, representant för ett företag eller organisation så hjälper jag er med att restaurera era boverk så att ni kan bevara dessa unika byggnader. Behöver ni hjälp eller har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig så hjälper jag er.

Kontakta mig

putsning av tak

För att få till ett fint och vackert tak tar vi bort all gammal lös puts, inspekterar eventuella skador och lagar om det behövs. När förarbetet är gjort och allting är förberett putsar jag taket med putsbruk. Med den erfarenheten jag har i bagaget kan du vara säker på att du får ett bra resultat.

fasad

Har din byggnad en fasad som har slitits och utsatts för vädrets krafter genom åren? Behöver den restaureras? Vi renoverar fasaden och ser till att den är som ny. Vare sig fasaden är av tegel, kalkbruk eller stenvägg kommer fasaden att se ut som att den är nybyggd.

skorsten

Skorstenen kan betraktas som husets hjärta. Den ser till att föra bort rökgaser, fukt och "gammal" luft. Du bör alltid ge den en årlig översyn och sota den. Jag murar om gamla och utslitna skorstenar men utför även uppmurning, vilket innebär en förlängning av den.

kontakta mig idag!

Låt mig restaurera din byggnad så att stilen bevaras som det var en gång i tiden.

Kontakta mig